PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA F BIH POZDRAVLJA ODLUKU VIJEĆA MINISTARA BIH DA SE POSLOVNIM LJUDIMA OMOGUĆI ULAZAK U BIH

22.05.2020


Privredna/Gospodarska komora FBiH je na adresu Vijeća ministara BiH i Koordinacijskog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, uputila Inicijativu da se odobre ulasci i boravak stranaca (poslovnih ljudi), koji u BiH dolaze u funkciji realizacije poslovnih aktivnosti.

Vijeće ministara BiH, na sjednici koja je održana 21.5.2020. godine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uvjetom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-COB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u ,,Službenom glasniku BiH".

Donesenom Odlukom Vijeća ministara BiH, omogućiti će se bh. kompanijama da pokrenu proizvodne procese nakon završetka remonta, da se izvrše specijalistički servisi na mašinama kao i puštanje u rad nabavljenih mašina i opreme.

P/G K FBiH