Privredna/Gospodarska komora FBiH i Bit Alijansa potpisali memorandum o međusobnoj saradnji

22.06.2018
Privredna komora FBiH i Bit Alijansa potpisivanjem memoranduma o međusobnoj saradnji najavili zajedničke buduće aktivnosti i incijative.  Memorandum su potpisali predsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić i generalni menadžer Bit Alijanse, Armin Talić, 22. 6. 2018. godine u prostorijama Privredne komore F BiH u Sarajevu.

Privredna komora FBiH i Bit Alijansa su potpisanim memorandumom najavili da će da u duhu najbolje zajedničke saradnje, međusobno sarađivati u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu i u interesu jačanja i razvoja informacionog društva u BiH.

Privredna/Gospodarska komora FBiH obavlja brojne značajne aktivnosti među kojima su održavanje partnerskih odnosa sa organima izvršne vlasti i uprave na nivou Federacije BiH, unapređenju privrede i preduzetništva, promociji privrede Federacije BiH, pružanju stručnih konsalting usluga članovima i kantonalnim komorama u pripremama za izradu projekata, kao i mnoge druge.

Privredna komora Federacije BiH kao zvanična asocijacija privrednika u Federaciji BiH kroz svoje udruženje iz IT sektora pruža podršku kompanijama, iz ove vrlo potentne oblasti u BiH u kojoj sve veći broj  mladih obrazovanih ljudi kroz softverski inženjering, te dovodi BiH i sliku o njoj na jedan veći nivo. Zajedno sa partnerima, kao što je u ovom slučaju Bit Alijansa, ćemo raditi na prilagođavanju obrazovnog sektora realnim potrebama, promociji IT kompanija i približavanju njihovih usluga domaćem i stranom tržištu. – izjavio je gospodin Mirsad Jašarspahić – predsjednik Privredne komora FBiH.Bit Alijansa je vodeće IT udruženje koje okuplja 44 najveće kompanije sa preko 2200 uposlenih. Naše članice su kompanije iz Banja Luke, Bihaća, Maglaja, Mostara, Tuzle i Sarajeva grupisane u Bit Alijansu sa ciljem unapređenja uslova koji omogućavaju bolje poslovanje i smanjenje deficita od 6000 ljudi u našoj industriji. Naše aktivnosti unapređenja su usmjerene na formalno obrazovanje, od osnovnih i srednjih škola, do fakulteta i univerziteta. – izjavio je gospodin Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.