PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBIH I KANTONALNA KOMORA USK OPREDJELJENI ZA ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA USK

22.02.2021
Predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH upriličili su posjetu Kantonalnoj komori USK u cilju definisanja zajedničkih aktivnosti u domenu ekonomskog osnaživanja žena USK kao neodvojive komponente održivog razvoja društva.  

U tom smislu održan je i zajednički sastanak predstavnika Komore FBiH i USK s nadležnim organima USK  - predstavnicima Ministarstva privrede USK, Razvojne agencije USK, te udruženjima, poduzetnicama i uspješnim lidericama/menadžericama u USK.

Tokom sastanka razgovaralo se o dva pravca djelovanja i to: pružanje podrške poduzetnicama/vlasnicama/suvlasnicama/lidericama pogođenim uticajem korona virusa u prevazilaženju poteškoća, usmjerno prije svega na uvođenje digitalizacije u poslovanje i edukaciju na polju marketinga, online poslovanja, javnog nastupa, umrežavanja i iznalaska novih tržišnih mogućnosti uslovljenim stanjem "novo normalno”.

Drugi pravac zajedničkih aktivnosti usmjeren je na ekonomsko osnaživanje žena USK s fokusom na njihovo zapošljavanje, kao dio rodne i ekonomske ravnopravnosti koji su ujedno i od presudne važnosti za jačanje temeljnih prava žena.

Poražavajući je podatak Službe za zapošljavanje USK-a za mjesec decembar 2020. godine, prema kojem u ukupnom broju lica koja traže zaposlenje, žene učestvuju sa 19.424 ili 55,53 %.
Shodno navedenom, veće zapošljavanje žena i njihova uključenost u poslovne procese, promocija uspješnih poduzetnica i menadžerica u cilju unapređenja položaja žena, ostvarenja rodne ravnopravnosti i njihove ekonomske neovisnosti su predstojeći koraci zajedničkih aktivnosti Privredne/Gospodarske komore FBiH i Kantonalne komora USK u domenu osnaživanja žena, a uz podršku Ministarstva privrede USK i Razvojna agencije USK.

Dodatno, u cilju boljeg razumijevanja potreba poduzetnica u aktivnostima ekonomskog osnaživanja i njihovog umrežavanja, Ministarstvo privrede USK u saradnji s Kantonalnom komorom USK inicirali su aktivnost izrade Registra privrednih subjekata, koju Privredna/Gospodarska komora pozdravlja, jer će predstavljati bazu za dobivanje spoznaje o broju žena vlasnica/suvlasnica i žena na upravljačkim strukturama u USK.

Ovom prilikom, predsjednik Kantonalne komore USK, gosp. Enes Ružnić iskazao je zadovoljstvo posjetom i inicijativom Privredne/Gospodarske komore za zajedničkim aktivnostima, održanim sastankom s nadležnim organima USK i poduzetnicama, te iskazao neophodnost za intenzivnijim aktivnostima umrežavanja poduzetnica, a u cilju međusobnog osnaživanja i boljeg razumijevanja potreba u programima ekonomskog osnaživanja žena USK.

Privredna/Gospodarska komora FBiH se zahvaljuje Kantonalnoj komori USK na nizu organizovanih sastanak s nadležnim organima i prepoznavanju potrebe za zajedničkim aktivnostima u domenu ekonomskog osnaživanja žena koje će se implementirati u predstojećem periodu.