Privredna/Gospodarska komora FBiH partner Hrvatskom drvnom klasteru na predstojećem 10 jubilarniom Kongresu pilanara jugoistočne Evrope

04.09.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH je partner Hrvatskom drvnom klasteru na predstojećem 10 jubilarnom Kongresu pilanara jugoistočne Evrope u Slavonskom Brodu. Na Kongresu će pored predstavnika Komore prisustvovat i predstavnici kompanija koje se bave preradom drveta uz aktivno učešće u radu Kongresa.

10. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EVROPE - prijavnica