PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBiH PARTNER KONFERENCIJE "ADRIATIC WOOD DAYS" DUBROVNIK 2017.

04.12.2017


Sektorski događaj o drvnoj industriji u JI Evropi i na Mediteranu održava se u Dubrovniku od 04.- 05.12.2017. u organizaciji Hrvatskog Drvnog Klastera . Prisutne će pozdraviti gospodin Marko Šantić, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, pri tom osvrćući se na stanje i perspektive drvnog sektora u FBiH i BiH. Konferenciji će prisustvovati i predstavnici kompanija koje se bave preradom drveta i namještaja, predstavnici Drvnog Klastera Hercegovina i predstavnici ŠGD Hercegbosanske šume.

To su četiri tematske povezane, ali programski odvojene međunarodne konferencije iz područja šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje namještaja.

Na konferenciji će se omogućiti kompanijama uvid u tržišna kretanja i prikazat će trendove povezanim podsektorima. Također, to će biti prilika da nacionalne institucije koje su odgovorne za pripremu budućih politika i strategija se susretnu sa predstavnicima privrede, klastera, nevladinim sektorom i razmjene mišljenja i ideje. Ova konferencija daje uvid u postojeću tehnološku opremljenost sektora i pruža mogućnost dobavljačima tehnologija i usluga za predstavljanje inovativnih rješenja koja će povećati konkurentnost sektora.

Naglasci ove Konferencije kao i plenarna predavanja su: važnost certificiranja, uloga centra kompetencija i otvoreni EU natječaji, drvo kao energent u domaćinstvu, predstavljanje nabavnog modela IKEA-e u JIE, smanjenje ilegalnih sječa i uvoz drveta iz trećih tržišta, ograničenje u kaskadnoj upotrebi, R&D u sklopu programa HORIZON 2020,kako drvo i šuma mogu unaprijediti Evropu, kružna i zelena ekonomija.

Pokrenut će se ključna pitanja i tražiti smjernice za provođenje Zaključaka sa Konferencije.