Privredna/Gospodarska komora FBiH učesnik Međunarodne konferencije RIM 2017 koja je održana u Sarajevu 04-06.10.2017.

10.10.2017


Trend razvoja i prestruktuiranja proizvodnje u tehnološki razvijenom svijetu sve se više zasniva na modernizaciji i reinženjeringu, čiji je temelj primjena novih tehnologija, fleksibilne automatizacije i organizacije, kompjuterski integrirane proizvodnje sa osnovnim ciljem da se proizvodi kvalitetnije, jeftinije i brže.

Međunarodni skup RIM održava se pod motom: industrijska proizvodnja se realizira uz stalne i intezivne promjene koje se sastoje u prilagođavanju novim okolnostima i zahtjevima tržišta, konkurentnost i promjena strukture proizvodnje, orjentacija ka tržištu, unapređenje postojeće proizvodnje, tehnologija.

Na konferenciji je učestvovalo 225 autora sa 135 radova. S toga je potpredsjednik Privredne /Gospodarske komore FBiH g. Mirsad Jašarspahić, u svom obraćanju na konferenciji rekao da radovi koji su prezentovani mogu poslužiti za nove ideje  i konkretan podsticaj privredi u njenom razvoju.

Također je naglasio da te ideje možemo zajedno pretvoriti u projekat i aplicirati kod međunarodnih fondova u čemu će Privredna/Gospodarska Komora FBIH dati podršku i biti partner u budućim projektima. Svima nam je cilj kako usavršiti proizvodnju i poslovne sisteme učiniti profitabilnijim i efikasnijim na međunarodnom tržištu.

Na konferenciji se moglo čuti između ostalog i o lobiranju i kako doći do informacija o projektima i sredstvima koje nudi EU.