Privredna/Gospodarska komora FBiH uputila zahtjev nadležnim institucijama za prilagođavanje dinamike radova na tunelu Crnaja

17.09.2020


Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH, na svojoj 235. sjednici, održanoj 10.9.2020. godine dala saglasnost za sanaciju tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, na dionici Jablanica - Konjic, P/G K FBiH uputila je nadležnim institucijama : Vladi Federacije BiH, Federalnom  ministarstvu za prometa i komunikacije, te JP Ceste Federacije BiH zahtjev za prilagođavanje dinamike radova na tunelu Crnaja.

Kako bi se osigurao nesmetan protok roba i putnika, a kako bi se negativan utjecaj  radova sveo na minimum, zbog frekventnosti saobraćajnice potrebno je da se dinamika radova na tunelu Crnaja uskladi sa potrebama transportnih kompanija i potrebama privrede.

P/G K FBiH traži da se prilikom donošenja dinamike izvođenja radova konsultuju privrednici, kako bi se iznašlo najbolje rješenje.

Dopis pogledati ovdje.