PRIVREDNA KOMORA FBIH NA SAJMU MINEX 2017 IZMIR


Na poziv i u organizaciji IZFAS-a, organizatora preko 35 sajmova u Izmiru godišnje, Podpredsjednik Privredne Komore FBiH gosp. Mirsad Jasarspahic u pratnji predstavnika bh privrednika iz oblasti istraživanja i eksploatacije prirodnih resursa u FBiH ,  su učestvovali na Međunarodnom sajmu rudarstva, prirodnih resursa i tehnologije MINEX 2017 koji je održan od 18. Do 21.10. u Izmiru u novoizgrađenom modernom kompleksu ukupne površine od 330000 m2 projektovanom isključivo za sajamske i kongresne namjene.Sajam je okupio eksperte i proizvođače opreme za istraživanje i eksploataciju iz oblasti rudarstva, prirodnih resursa i pratećih tehnologija iz cijelog svijeta. U bosanskohercegovačkoj privrednoj delegaciji su bili predstavnici firmi BBM Amfiboliti Vareš, AD Harbi Konjic, te RMU Breza.

Zbog unaprijed isplaniranih i dogovorenih sastanaka sa značajnijim izlagačima, zatvorenim sastankom sa direktoricom sajma gđom Gul Sener, sastankom sa predsjednikom privredne komore Izmirske regije gospodinom Ekremom Demirtasom, te posebnog prijema u prostorijama Počasnog generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u društvu Počasnog generalnog konzula BiH gosp.Kemala Baysaka, mnogi turski pisani I elektronski mediji su unaprijed najavili organizovano prisustvo bosanskohercegovačke delegacije na čelu sa podpredsjednikom privredne komore FBIH gosp.Mirsadom Jašarspahićem.

-Na zatvorenom sastanku u kabinetu direktorice Izmirskog sajma (FuarIzmir) gđe Gul Sener prezentirane su sve godišnje aktivnosti i sajmovi koji se organiziraju u kompleksu Izmirskog sajma kao i sajmovi u Bosni I Hercegovini kojima je Privredna komora FBIH partner. Nakon detaljnog i iscrpnog razgovora oko zeinteresiranih oblasti i ciljanih skupina na prezentiranim sajamskim i kongresnim događajima, dogovoreni su dalji pravci saradnje oko zastupanja i promovisanja u obe zemlje.-Na sastanku sa gospodinom Ekremom Demirtasom predsjednikom Privredne komore Izmir sa kojom Privredna komora FBIH ima ugovor o saradnji, predstavljene su kompanije iz BH delegacije kao i druge koje nisu došle na ovogodišnji sajam ali svojom djelatnošću su srodne sa tematikom sajma i organizovane kroz udruženja u Privrednoj komori FBIH.-Iskorištena je prilika za susret sa Predsjednikom svjetskog saveza dijaspore Bosne I Hercegovine, gospodinom Hasanom Šehovićem, koji već godinama živi i radi u Izmiru. Prepoznavši čitav niz mogućnosti za saradnju Privredne komore FBIH I članova Svjetskog saveza Dijaspore BIH među kojima je veliki broj visokokapacitativnih poslovnih ljudi širom svijeta, podpredsjednik PKFBIH je ponudio i lični I kolektivni angažman na projektima koje zajednički ocjene kao značajne i provodive.

-Tokom svih protokolarnih i radnih sastanaka u društvu bosanskohercegovačke delegacije je bio gospodin Kemal Baysak generalni Počasni Konzul BiH u Turskoj dajući time dodatni značaj BH delegaciji. Tokom posebno organizovanog prijema u prostorijama Generalnog Počasnog Konzulata, gospodin Baysak je predstavio članovima BH delegacije bogato iskustvo i aktivnosti konzulata. Budući da ovo nije prvi put da Generalni počasni konzul gospodin Kemal Baysak i podpredsjednik privredne komore FBiH imaju zajedničke aktivnosti tom prilikom je uvaženi Generalni počasni Konzul BIH u Turskoj, gospodin Baysak uručio Plaketu Zahvalnosti gospodinu Jašarspahiću za uloženi trud  i rad na razvijanju saradnje na svim poljima između prijateljskih država Bosne i Hercegovine i Turske.Cijelo vrijeme boravka bosanskohercegovačka delegacija je imala operativnu i logističku podršku kako organizatora sajma tako i generalnog počasnog konzulata BiH, kao i medijsku pažnju turskih medija koji su pratili sve aktivnosti tokom zvaničnih sastanaka na čemu su svi predstavnici delegacije zahvalni.