PRIVREDNA KOMORA FBIH NA VIII KONFERENCIJI "REGIJA ZA TURIZAM, TURIZAM ZA REGIJU" BEOGRADU

26.01.2017


Predstavnici Srbije i Bosne i Hercegovine na današnjoj konferenciji koja se održava u  Beogradu  ocijenili su da zemlje u regionu zajedno mnogo privlačnija turistička destinacija.

Zemlje regiona vidljivije su zajedno, nego kada se predstavljaju pojedinačno poručeno je sa konferencije "Regija za turizam, turizam za regiju".Konferenciji u Beogradu prisustvovali su predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Mladen Ivanić i potpredsjednik Vlade R Srbije i ministar turizma, trgovine i telekomunikacija g. Rasim Ljajić, predstavici privrednih komora te predstavnici firmi iz oblasti turizma kao i pripadajucih oblasti.

Ministar Ljajić ocijenio je da na "Balkanu osim populizma i nacionalizma ima i turizma", a da je veoma bitno da se region predstavi kao bezbjedna zona, jer je to putnicima bitno kada se odlučuju za turističke destinacije.

"Osnovni motiv za putovanje turista su bezbjednost i sigurnost putnika. To je politička stabilnost i to je imidž. Ako to nedostaje, od ovog posla neće biti ništa. Ovo mora da bude zona mira i stabilnosti, a ne potencijalnih konflikta", rekao je Ljajić.

Predsjedavajuči Pradsjedništva BiH g. Mladen Ivanić je ocijenio da je region kao cjelina interesantan za turiste i da su tome posebno doprinijeli Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Srbije.

Kao primjer zainteresovanosti za region kao cjelinu g. Mladen Ivanić je naveo da su agencije iz Turske uključile zajedničke posjete Bosni i Hercegovini i Srbiji.
"Pojedinačno smo mali da bi bili svaka zemlja izolovano, a zajedno možemo mnogo toga da postignemo. Bez obzira na političke sukobe, ako ih ima, ne vidim razloga da nema saradnje u turizmu", rekao je g. Mladen Ivanić.

Govoreći na panelu sa temom privrednog i kulturoloskog značaja povezivanja turističkih radnika u regionu, te o potrebi  umrežavanja  sa trgovinom, građevinskom industrijom i telekomunikacijama, Podpredsjednik P/G K F BIH g. Mirsad Jasarspahic je predstavio Udruženje za turizam Privredne/Gospodarske komore F BiH koje je osnovano prošle godine.

Privrednici iz realnog sektora u djelatnosti turizma su iskazali   potrebu za međusobnim povezivanjem i zajedničkim djelovanjem, a Privredna/Gospodarskakomora F BIH je prepoznala značaj razvoja ove gospodarske grane u sveukupnom razvoju privrede BIH, te je  nakon  inicijativnog sastanka sa privrednicima i, donesena zajednička odluka o održavanju Osnivačke skupštine Udruženja.

Osnivanje novog udruženja je tada podržalo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a uključio  se  veliki broj privrednih subjekata, i to iz svih regija FBIH, što hotela, turističkih agencija, ali i svi Parkovi Prirode Bosne i Hercegovine i Nacionalni Park FBIH Una.

Govoreći o turizmu kao grani privrede, podpresjednik Jasarspahić je naglasio kakav direktan i indirektan uticaj on ima  na privredu. Posebno  je naglasio potrebu da se na turizam gleda kao na izvoznu granu privrede gdje se u ovom slučaju ne izvozi poizvod preko granice nego uvozi  potrošačc. Sredstva turističke potrošnje nakon svoje inicijacije, nastavljaju da cirkulišu u privredi kroz nabavke roba i usluga sve do momenta kada kroz uvoz ne izađu iz sistema nacionalne privrede. Sto je veći broj naknadnih usluga i transakcija koje se ostvare sa tim novcem, to je veći efekat na cjelokupnu ekonomiju zemlje.

Predstavljajući  projekat "VIA DINARIKA” kao primjer na kome možemo u praksi dokazati želju za zajedničkim i sinhronizovanim nastupom tržištu, pozvao je sve turističke asocijacije i institucije u regionu da  ostvare kontakt sa Udruženjem za turizam u P/G K F BIH te zajednički učestvuju sa svojim članicama na pravljenju jedinstvenih  turističkih ponuda.

Na skupu su aktivno učešće  uzeli i gosp. Ahmed Egrlic, Podpredsjednik VTK/STK BiH, Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Muhamed Pilav, vlasnik kmpanije MS&Wood, Maid Jabandžić, direktor kompanije MADI Tešanj, predstavnici Međunarodnog sajma ZEPS, Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH, Goran Svilanović (RCC), Zekerijah Smajić i gospođa Svetlana Cenić čiji je BIZNIS PLUS suorganizator konferencije.

Održavanje naredne konferencije "Regija za turizam, turizam za regiju" predviđeno je da u  Sarajevu.