Privredna komora Federacije BiH na Međunarodnoj konferenciji IME 2018. - Investment Management Exhibition Frankfurt 2018.

21.03.2018
Predstavnici P/G K FBiH učestvuju na dvodnevnoj Međunarodnoj investicijskoj konferenciji IME (Investment Management Exhibition ) koja se održava u Frankfurtu, od 20-21.03.2018.godine.

Na konferenciji učestvuju predstavnici privrednih komora, investicijskih agencija kao i nadležnih državnih institucija zemalja centralne i jugoistočne Evrope, Austrije i Njemačke.

Pozvan da održi prezentaciju na temu: ''Doing business in Bosnia and Herzegovina'', predsjednik P/G K FBiH, Mirsad Jašarspahić unutar svog izlaganja istakao je sve komparativne prednosti koje imaju  članice privredne komore, koje svoj razvoj trasiraju kroz aktivno učešće u strukovnim udruženjima. Također, učesnici konferencije imali su priliku upoznati se sa primjerima dobre prakse kako stranih tako i najznačajnijih domaćih investicija u Bosni i Hercegovini.

Budući da je poseban značaj na konferenciji bio dat budućnosti izvozno orjentisanih industrija i mogućnosti podizanja proizvodnih pogona kroz lance industrijskih zona na postojećim i budućim transportnim koridorima, svaki od učesnika se potrudio da svoju zemlju predstavi kao idealnu lokaciju za potencijalnog  investitora. Govoreći o ulozi i značaju Privredne komore Federacije BiH, kao i komorskog sistema u cjelini, predsjednik P/G K FBIH naglasio je potrebu za što snažnijim učešćem komorskih sistema, svih nivoa regiona, ukoliko želimo da ekonomska pitanja ostanu ekonomska i kao takva budu rješavana.

Pravovremena i iskrena razmjena informacija o postojećim i budućim atraktivnim industrijskim zonama može zasigurno dovesti do pametnijih razvojnih planova nadležnih institucija kod tkz. tranzicijskih zemalja stvarajući tako preduslove da se čitav region odmakne od tržišta jeftine radne snage i srednjeg tehnološkog nivoa ka tržištu višeg tehnološkog nivoa.

Hoćemo li se uspjeti izboriti sa nametnutom bjesomućnom borbom obaranja cijena i koordinisanom koorperacijom naših firmi, stvarati proizvode većeg stepena finalizacije zavisi isključivo od nas ( pojedinačno malih ekonomija)?. Čekajući u redu za EU, zašto možda ne širiti skupinu CEFTE na Ukrainu i Gruziju?- neka su od pitanja koja su se nametnula kroz prezentacijskog izlaganje predsjednika P/G K FBiH.