Privredna komora Federacije BiH zalaže se za zaštitu domaće proizvodnje

Izvor: Akta.ba 03.08.2018
"U skladu sa dosadašnjim aktivnostima o kojima smo vas ranije izvještavali, a tiče se novog Pravilnika o izgledu policijske uniforme u policijskim tijelima BiH, želimo informisati javnost da je 20.06.2018.godine održan sastanak između ministra sigurnosti, predstavnika Konzorcija proizvođača uniformi BiH i Privredne komore Federacije", kazali su iz Privredne komore Federacije BiH.

Na tom sastanku donešeni su određeni zaključci koji su u formi zapisnika upućeni Ministarstvu sigurnosti BiH.

"Suština sastanka oko koje nije bilo razilaženja i što je navedeno u ponuđenom zapisniku je da će u cilju zaštite transparentnosti tenderske procedure i obezbjeđenja nivoa kvaliteta prilikom objave tendera pored urađenog pravilnika biti korišten modul "ili ekvivalent kvalitetu" što će svim ponuđačima dati mogućnost dokazivanja kvaliteta uniforme", kazao je Mirsad Jašarspahić, predsjednik P/G K FBiH.

Obzirom da su članovi radne grupe koji su radili na izradi pomenutog pravilnika imali korekcije ostalih navedenih zaključaka u zapisniku, trenutno su u fazi usaglašavanja istih, kako bi ono u što boljoj formi omogućili učešće bosanskohercegovačkih proizvođača uniformi u postupku javne nabavke u skladu sa kvalitetom.

"Objava pravilnika prije usaglašavanja zaključaka bila bi na štetu bosanskohercegovačkih kompanija. A neutemeljeni i ishitreni medijski istupi da Predsjedavajući VM-a koči objavu pravilnika mogu samo ugroziti dostignuti nivo pregovora između predstavnika domaćih proizvodjača i Ministarstva sigurnosti. Od velike važnosti je da se dijalog nastavi, te se Privredna komora Federacije BiH zalaže za zaštitu domaće proizvodnje, koja svakako može odgovoriti kvalitetnim proizvodima  poštivanjem i  najoštrijih standarda kvaliteta", poručio je Jašarspahić.