Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH ugovorom o kolektivnom članstvu pristupio Bosanskohercegovački Biznis Klub

17.07.2020


Dana 17.07.2020. godine, u prostorijama Kantonalne komore SBK u Jajcu, i prisustvo predsjednika Kantonalne komore SBK gosp. Asima Gradinčića, Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, Ugovorom o kolektivnom članstvu  pristupio je Bosanskohercegovački Biznis Klub Holandije, predvođen Naidom Ribić, ujedno potpisnicom Ugovora, i Mirsada Jašarspahića ispred Privredne/Gospodarske komore FBiH.Privredna/Gospodarska komora FBIH potpisivanjem ovog Ugovora preuzima obaveze zastupanja interesa članova Biznis kluba, informisanja o aktivnostima, prijedlozima i mjerama koje se preduzimaju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se  tiču interesa i  poslovanja bh. dijaspore u BiH, podržavanja aktivnosti Biznis klub u lobiranju kod domaćih i  međunarodnih  vladinih i nevladinih organizacija u stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj  poslovanja bosankohercegovačke dijaspore, strateškom i zajedničkom nastupu od interesa u unapređenju saradnje i transferu znanja, i svih drugih aktivnosti za koje se ukaže potreba, a koje imaju za cilj etabliranje i osnaživanje veze Bosne i Hercegovine s bosanskohercegovačkom dijasporom.

Istovremeno, Bosanskohercegovački Biznis Klub Holandije će u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima predstavljati i zastupati interese članica u organima Privredne/Gospodarske komore FBiH, učestvovati u izradi zajedničkih projekata kod međunarodnih i domaćih organizacija sa posebnim akcentom na učešće bh. dijaspore u istim, te učestvovati u organizaciji bilateralnih posjeta i sajamskih aktivnosti privrednih delegacija u zemlji i inostranstvu.

"Polazeći od zajednički izraženog interesa i spremnosti da svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, doprinesemo stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i unaprjeđenju međusobne saradnje, te prije svega aktivnije djelujemo u transferu znanja i iskustva Dijaspore BiH na područje Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, a naročito sad u ovim izazvonim vremenim,  rezultiralo je pristupanjem Bosanskohercegovačkog Biznis Kluba Holandije kolektivnom članstvu Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, koji smo potpisali u Jajcu, inače rodnom gradu Naide Ribić, predsjednice Bosanskohercegovačkg Biznis Kluba Holandije", navodi Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Nadalje, Jašarspahić dodaje: „Ovo predstavlja jedan potpuno novi zaokret u smislu organizovanja bosanskohercegovačke dijaspore kroz direktno učešće u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, jer sve njene članice dobivaju pristup Komori FBiH. Ljudi su po mom mišljenju najveći neiskorišteni potencijal koji Bosna i Hercegovina ima. Već sad imamo pozitivne reakcije, i najave i drugih udruženja, te javno poziv upućujemo i svim ostalim udruženjima bosanskohercegovačke dijaspore da nam se pridruže." 


 
Tokom susreta razgovarano je o i modalitetima zajedničke saradnje i intenzivnijeg transfera znanja i iskustva, obzirom da znanje, iskustvo, poznavanje zakona i propisa EU karakteriše Dijasporu BiH, i predstavlja izniman potencijal i priliku u osnaživanju i unapređenju Bosne i Hercegovine, a što je skoro, pa potpuno neiskorišten potencijal.