Privrednu/Gospodarsku komoru FBiH posjetio ambasador BiH u NR Kini NJ.E. Anton Rill

08.08.2018
Dana 07.08.2018. godine Privrednu/Gospodarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine je posjetio Njegova ekselencija ambasador Bosne i Hercegovine u Narodnoj Republici Kini gospodin Anton Rill. Tom prilikom se susreo sa predstavnicima P/GKFBiH koji su ga upoznali sa dosadašnjim i budućim aktivnostima Komore, sa posebnim akcentom na dešavanja u domenu energetike i automobilske industrije. Upoznat je sa formiranjem Grupacije Automobilske Industrije, njenim trenutnim resursima te planovima za budućnost. Tom prilikom je razgovarano o pokretanju inicijative od strane Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine da se na uvoz dijelova za električna vozila daju olakšice u smislu oslobađanja plaćanja određenih dadžbina, čime bi se konkurentnost Bosne i Hercegovine umnogome povećala te otvorili putevi potencijalnim investitorima za ulaganje u proizvodnju ili montažu električnog vozila u BiH.

Njegova ekselencija ambasador Bosne i Hercegovine u Narodnoj Republici Kini gospodin Anton Rill je predstavnike Komore upoznao sa trenutnim trendovima razvoja sektora energetike i automobilske industrije u NR Kini, strategijama razvoja te planovima za budućnost kada su ova dva sektora u pitanju. Posebno je naglašena činjenica da su kompanije iz NR Kine zainteresovane za ulaganje u kompanije iz BiH kao i za pokretanje proizvodnih pogona u BiH. Obzirom na opredjeljenje NR Kine da što više participira u najbrže rastućoj industriji tj. automobilskoj, akcenat je stavljen na uspostavljanje proizvodnih pogona električnog vozila ili njegovih dijelova u zemljama što bližim Evropskoj uniji, što bi trebala biti jedna od ključnih prednost Bosne i Hercegovine u odlučivanju izbora lokacije.

Na kraju je dogovorena daljnja saradnja P/GK FBiH i Ambasade BiH u NR Kini s ciljem privlačenja investicija u BiH odnosno što bolje prezentacije BiH i njenih potencijala u NR Kini.