Problemi viza za detaširane radnike

12.04.2019
02.04.2019.godine u prostorijama Komore je održan sastanak na kojem je još jednom ukazano na problem osiguravanja viza za detaširane radnika i otežano provođenje Međudržavnog sporazuma između BiH i SR Njemačke, što  ugrožava ne samo realizacija poslova koje su bh kompanije već ugovorile s njemačkim partnerima, već i sklapanje novih poslovnih aranžmana.

Na sastanak su pozvane nadležne institucije vlasti i kompanije čije poslovanje je direktno ugrožene, kao i predstavnici Ambasade Njemačke u BiH.

Značaj sastanka potvrđuje prisustvo više od 40 firmi, korisnika detašmana, kao i predstavnici institucija vlasti nadležnih za osiguravanje provođenja  Međudržavnog sporazuma.

Predstavnika njemačke ambasade, nažalost nije bilo.

Prisutni na ovom skupu su jedinstveni u stavu da je ovakav način izdavanja viza neprihvatljiv i da je ozbiljno ugroženo poslovanje naših firmi u Njemačkoj.

Privrednici su iskazali podršku i puno povjerenje u rad komorskog sistema, te traže da se vrati sistem viziranja u koji je uključen komorski sistem, kako je bilo i ranije.
Više od dvije godine komorski sistem BiH zajedno sa  resornim ministarstvima traži rješenje za ovaj problem, nažalost bez uspjeha, ocjena je  prisutnih.  

"Učestvujući u radu formirane radne grupe za pojačanje saradnje između Njemačke i BiH, gdje je komorski sistem potpuno uključen, ukazali smo na problem i pokazali na rješenje kako se to rješava u Ambasadi Njemačke u Beogradu", naveo je u svom izlaganju potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.

Potpredsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić je napomenuo je da BiH ima 2.000 detašmana, radnih dozvola za rad u Njemačkoj.

"Prihodi se ostvaruju ovdje, ovdje se pune penzioni fondovi, zdravstvo i sve ostalo. Radi se o višestrukoj koristi za BiH", smatra Egrlić.

Zaključak : Zajednički stav svih prisutnih je da se traži od predsjedavajućeg Vijeća ministara da iskoristi diplomatske i sve druge ovlasti kojim raspolaže i tako obezbjedi poštivanje  Međudržavnog sporazuma između BiH i SR Njemačke,koji osigurava rad bh firmama na njemačkom tržištu.

Rješenje je  jednostavno, ostaje samo pitanje koliko će nadležne institucije BiH uspjeti da u direktnom dogovoru na najvišem nivou sa Republikom Njemačkom sačuvaju ovaj međudržavni sporazum.