PRODUŽENJE GENERALNOG SISTEMA PREFERENCIJA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (SAD) – POZIV PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA KORIŠTENJE POVLASTICA –

05.06.2018


P/G Komora F BiH je od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obaviještena o produženju Generalnog Sistema preferencija Sjedinjenih Američkih Država koje privedni subjekti iz BiH mogu koristiti.

U prilogu su akti (informacije) o načinu korištenja GSP-a.