Programi Federalnog zavoda za zapošljavanje

28.05.2021


Mjera: Služba u suradnji sa poslodavcima 2021

Mjera podrazumjeva zapošljavanje i obuku za povećanje kompetencija i sticanje dodatnih znanja i vještina osoba, bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stupanj obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranjem, preuzimanjem Obrasca prijave – Služba u suradnji sa poslodavcima 2021 (Obrazac SP), kroz suradnju Službe sa poslodavcem i/ili drugim pravnim subjektima. Isti poslodavac može Službi dostaviti onoliko zahtjeva za sufinanciranjem koliko bude objavljeno javnih poziva.

Cilj ove mjere je podrška razvoju suradnje Službe sa poslodavcima, kroz sufinanciranje zapošljavanja, obuke za povećanje kompetencija i stjecanje dodatnih znanja i vještina, obrazovanja odraslih, cjeloživotnog učenja nezaposlenih osoba i dr. Ovom mjerom obuhvaćene su dvije (2) podmjere i to:

1. Sufinanciranje zapošljavanja
2. Sufinanciranje obuke
Sva pravila Programa koja se odnose na nezaposlene osobe i poslodavce primjenjuju se i u ovoj mjeri. Iznos sufinanciranja:
1. Sufinanciranje zapošljavanja: iznos od 450 KM za protekli mjesec u trajanju do dvanaest (12) mjeseci.
2. Sufinanciranje obuke: iznos od 200 KM za protekli mjesec u trajanju do četiri (4) mjeseca.


• Mjera  Tražim poslodavac 2021

Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavac 2021 biti ponovo otvoren 7, 8. i 9. juna/lipnja od 8.00 do 16.00 sati na web portalu Zavoda.

Informacije aktivnim mjerama zapošljavanja nalaze se na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba ili putem kontakt broja Sektor za aktivnu politiku zapošljavanja: +387 33-562-953