Projekat od 30,5 mil. KM: Kreće izrada dokumentacije za MHE Kakanj

Izvor: Akta.ba 22.08.2017
Elektroprivreda BiH objavila je javni poziv za izradu investiciono–tehničke dokumentacije za MHE Kakanj.

Rok za prijem ponuda je 21. septembar ove godine. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 350.000 KM.

Radi se o protočnoj pribranskoj elektrani instalirane snage 4,69 MW sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 22,58 GWh. Pomenuta MHE će se nalaziti na lokalitetu rijeke Bosne, na području općine Kakanj.
 
Ukupna vrijednost investicije je 30,5 miliona KM i kako je planirano biće finansirana kreditnim i sredstvim JP EPBiH.