PRVI BiH KONGRES O VODAMA

11.10.2016
U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine i institucija, koje u Bosni i Hercegovini participiraju u upravljanju vodnim resursima, održat će se

PRVI BiH KONGRES O VODAMA u Sarajevu, 27-28. oktobra 2016.

Kongres je međunarodnog karaktera, te će na jednom mjestu okupiti stručnjake, konsultante i istraživače, predstavnike javnog sektora i vlasti, te nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, susjednih država i EU, s ciljem analize dosadašnjih rezultata i budućih izazova u optimiziranju upravljanja vodnim resursima, posebno njihovom korištenju.

Imajući u vidu da je do početka Kongresa ostalo nešto manje od mjesec dana, želimo da Vas ponovo pozovemo da obezbjedite svoje mjesto na Kongresu, koji je međunarodnog karaktera.


Na Kongresu će se tretirati slijedeće tematske cjeline:

• Održivi razvoj i vode
• Vodna politika
• Strategije razvoja i planovi upravljanja vodama
• Saradnja sektora voda s drugim sektorima
• Finansiranje projekata u sektoru voda
• Kadrovi i obrazovanje u sektoru voda
• Aktuelne teme u sektoru voda

Više informacija možete pronaći na linku:
http://www.uki.ba/vode