Prvi put u BiH, specijalni kontejneri za e-otpad!

19.12.2017

Godišnje pojedinac generiše 6 kilograma e-otpada. Pravilno odlaganje je neophodno!


U prosjeku je svaki stanovnik planete Zemlje prošle godine generirao 6,1 kilogram električnog i elektronskog otpada (e-otpada). Količina e-otpada u Europi raste čak tri puta brže od ostalih kategorija otpada. U toku 2016. godine je generisana količina e-otpada, u koju spadaju zamrzivači, mali kućanski aparati, IT oprema, mobiteli, televizori, igračke, električni alat i sl., da bi se sa istom moglo napuniti čak 1,2 miliona kamiona. Ilustracije radi, to je jedna velika kolona od New Yorka do Bangkoka i nazad.

U izvještaju Ujedinjenih nacija navedeno je da je najviše otpada generisano u Australiji i Novom Zelandu (17,3 kilograma), a samo 6% je reciklirano. Slijedi Europa sa 16,6 kilograma po stanovniku, a reciklirali su samo 33%. U istom izvještaju je navedeno da je u Bosni i Hercegovini generisano 6,5 kilograma e-otpada u 2016. godini. ZEOS eko-sistem će u 2017. godini sakupiti oko 1800 tona e-otpada, što predstavlja oko 30% od plasirane količine e-opreme.

Društvo ZEOS eko-sistem, ovlašteni operater sistema za električni i elektronski otpad, je prvo ne-za-profit društvo u BiH koje je postavilo specijalne kontejnere za odvojeno odlaganje e-otpada, koji su proizvedeni u Tešnju. Dana 18.12.2017. godine postavljeni su kontejneri na tri lokacije u Sarajevu.

„Pozivamo sve građane Sarajeva da odlažu svoj e-otpad u specijalne kontejnere i time direktno doprinesu očuvanju okoliša i zdravlja ljudi, smanjenju e-otpada na deponijama i otvaranju novih zelenih radnih mjesta. Naredne godine planiramo postavljenje specijalnih kontejnera za e-otpad širom države Bosne i Hercegovine. Kontinurirano ćemo vršiti pražnjenje kontejnera, edukaciju šire javnosti i građana o mogućnostima odvojenog sakupljanja e-otpada, njegovim opasnostima i prednostima, naročito u današnjem vremenu kada je na zapadu veoma aktuelna cirkularna ekonomija, gdje BiH ima veliki potencijal dobivanja sredstava iz EU fondova" - Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora ZEOS eko-sistem d.o.o.

U kontejner se može odložiti sav e-otpad koji može stati u njegov otvor. Električni i elektronski otpad se odnosi na sve stare odbačene i pokvarene uređaje koji su radili na struju ili baterije. Kontejneri  postavljeni u okviru realizacije projekta "Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo" Centra za okolišno održivi razvoj (COOR)

Više informacija možete dobiti na www.zeos.ba.