PRVO DOSTAVNO ELEKTRIČNO VOZILO U BIH: iHome - Budućnost je ovdje

29.11.2021
Udruženje za elektromobilnosti koje djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH posjetilo je kompaniju iHome d.o.o. – prvog distributera komercijalnih električnih vozila Tropos Motors za regiju BiH, Hrvatske, Srbije, Crna Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Kosova i Albanije.

iHome d.o.o. je sestrinska kompanija iFORM d.o.o. koja ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji autodijelova renomiranih proizvođača vozila, kao što je Mercedes, Maserati, Land Rover, Jaguar, Audi, a odnedavno saradnja je uspostavljena i sa PSA grupacijom.

Nastala prema ideji da budućnost pripada električnim automobilima, kompanija iHome d.o.o. je pionir u  predstavljanju dostavnog električnog vozila Tropos  Motors tržištu BiH, ali i regije.

Glavna prednost električnog dostavnog vozila Tropos je jednostavna modularnost i nadogradnja prema potrebama kupaca. Pri tome neophodno je pomenuti i sve prednosti uštede, gdje u prosjeku dostavna vozila prelaze 60 kilometara dnevno na 350 radnih dana, što je godišnje 21.000 kilometara i potrošnje 3.357,90 KM na gorivo. S druge strane  Tropos na istoj kilometraži potroši 392,70KM struje na običnu utičnicu od 230V, ostvarujući time uštedu na godišnjem nivou iznosi 2.965,20 KM.

Električna dostavna vozila Tropos Motors su proizvedena u Njemačkoj, i to od dijelova koji su proizvodeni u kompaniji iForm sa sjedištem u Širokom Brijegu.

Tokom razgovora i obilaska proizvodne hale kompanije iForm d.o.o., direktor kompanije iHome, gosp. Ilija Bukovac, istaknuo je predstavnicima Pirvredne/Gospodarske komore FBIH, intenciju za pokretanjem proizvodnje, odnosno sklapanja ovog električnog dostavnog vozila u BiH, obzirom na svo prethodno iskustvo i reference kompanije iForm, a naročito jer se određeni dijelovi upravo i proizvode u kompaniji iForm.

Armin Hodžić, koordinator razvoja automobilske industrije u BiH je poželio kompaniji iHome puno sreće i punu podršku u ovim nastojanjima, kao i mogućnost potencijalne saradnje i umrežavanja sa ostalim domaćim kompanijama iz autoindustrije, koje djeluju u okviru Grupacije automobilske industrije BiH pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH.

Također, Anela Karahasan, sekretar Udruženja za elektromobilnost istakla je punu podršku, te zaželjela dobrodošlicu kompaniji iHome u Udruženje za elektromobilnost u zajedničkim nastojanjima i promoviranju elektromobilnosti na putu ka smanjenju emisije stakleničkih plinova iz transporta.