Sajmovi i buyer mission programi – Turska, januar 2020. godine

14.12.2019
Ambasada Republike Turske u BiH obavijestila je Privrednu komoru FBiH o sajmovima i Buyer Mission programima koji će se u januaru 2020. godine održati u Turskoj. Tabelu sa informacijama o ovim događajima možete preuzeti ovdje.

U okviru pomenutih sajmova u „navedenim datumima" će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije su obavezne aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Turske ambasade najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za dostavu aplikacionih formulara", na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.