Sajmovi i Buyer mission programi u Turskoj – oktobar 2021. godine

16.09.2021


Ured savjetnika za trgovinu Turske ambasade obavještava da će se u oktobru 2021. godine u Turskoj održati sajmovima i Buyer mission programima prikazani ovdje.

U okviru pomenutih sajmova u "navedenim datumima" će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini. U nekim slučajevima kada nema dovoljno prijava učesnika stranih kompanija za Buyer Mission Program isti se mogu otkazati, te iz tog razloga se mole učesnici da ne kupuju avionske karte prije odobrenja Ministarstva trgovine Turske.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za dostavu aplikacionih formulara" na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Ured savjetnika za trgovinu Turske ambasade putem tel: +387 33 665 988 ili e-maila: saraybosna@ticaret.gov.tr.