SAOPĆENJE ZA JAVNOST - Poziv poreznim obveznicima da izmire svoje obaveze

16.12.2021


Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da do 31.12.2021. godine podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze i poslovnu 2022. godinu započnu bez starih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:
•    za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
•    za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
•    za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku
•    plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Blagovremenim isplatom plaća i plaćanjem poreznih obaveza dobivate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Naglašavamo da Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, i da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga, te da sankcioniše porezne obveznike. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Porezni sistem je jedna od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja ekonomske politike svake uređene i stabilne države i s pravom se može reći da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države. Svojim uplatama poreza, porezni obveznici šire, povećavaju i jačaju državni kapacitet i tako doprinose osiguranju uslova za bolji život svih građana. Zbog toga hvala poreznim obveznicima što svojim uplatama javnih prihoda jačaju i šire kapacitet države.

Sve učestalije napade i prebacivanje odgovornosti na Poreznu upravu koji se vrše zbog pokušaja Porezne uprave da naplati porezni dug zbog čega dolazi do blokade računa poreznih dužnika odbijamo kao neosnovane, tendenciozne i pokušaje ugrožavanja rada Porezne uprave i ekonomske stabilnosti Federacije BiH.

Suosjećamo sa zaposlenicima koji svoja prava nastoje ostvariti protestima različitih oblika, ali oni ne treba da protestvuju zbog Porezne uprave koja nedozvoljava isplate plaća bez uplate poreza i doprinosa, jer ovim činom pomažemo, a ne odmažemo zaposlenim. Zato pozivamo zaposlene i njihove predstavnike da se bore za rješavanje uzroka koji dovode do toga da se vrši isplata plaća bez uplate doprinosa. Borite se za pravdu i istinu i svoja prava trebate rješavati s vlasničkim i upravljačkim strukturama, a politika Porezna uprava je da olakša, a ne da otežava ostvarivanje prava poreznih obveznika. Populističke su izjave da nisu problem novčana sredstva već blokada računa. Ako je to tako neka vlasničke i upravljačke strukture uplate ta sredstva i problemi će nestati...

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima i drugim propisima.

Porezna uprava podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno  do 31.12.2018. godine, da uplatom ovog duga mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata. Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine i tako racionaliziraju svoje poslovanje.
 
Svim poreznim obveznicima Porezna uprava Federacije BiH želi sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.
 
Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine