Sastanak sa članovima Komisije za izradu nove Uredbe – 15.06.2021. godine.

11.06.2021

U skladu sa pozivom FUP te pokrenutom inicijativom za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, P/G K FBiH poziva zainteresirane članove Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju da prisustvuju sastanku sa članovima Komisije za izradu nove Uredbe, kako bi dali svoj doprinos kroz prezentovanje prijedloga i sugestija predmetnoj Komisiji.

Sastanka će se održati  15.06.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati u prostorijama baze Specijalne policijske jedinice FUP-e, na adresi ul. Kraljice Jelen 88, Sarajevo.

Potvrdu prisustva možete izvršiti do 14.06.2021. godine na email adresu: j.zejnilagic@kfbih.com.