SEDMICA IZVOZA 2017 – ISTANBUL

05.10.2017


SEDMICA IZVOZA 2017. održat će se  periodu od 01. do 03. novembra 2017 godine u Istanbulu, a u okviru pomenute sedmice u periodu od 31. oktobra do 4. novembra 2017 godine održati će se i Buyer Mission Program za predstavnike stranih kompanija i nadležnih institucija. Tokom programa planirano je održavanje više panela pod nazivima „Izvan intelektualnih granica u tehnologiji", „Izvan fizičkih granica u trgovini", „Izvan društvenih granica u kulturi" kao i bilateralni razgovori sa turskim privrednicima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije i nadležnih institucija) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade R Turske najkasnije do 12. oktobra 2017 godine na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Prilozi:
APLIKACIONI FORMULAR
TURKISH EXPORT WEEK DRAFT PROGRAM