SEMINAR: KONTINUITET RADA IZ JAVNIH NABAVA

07.03.2017


KONTINUITET RADA IZ JAVNIH NABAVA!

Pozivamo Vas na  

SEMINAR
iz oblasti javnih nabava

Praktična primjena Zakona o javnim nabavama i podzakonskih akata: Pravilnika o uslugama iz Aneksa II Dio B i Pravilnika o e-aukciji

-Za ugovorne organe i ponuđače-

Predavači:
Certificirani treneri javnih nabavki Stipo Petričević i Sanja Ćubela

Datum održavanja:
22.03. 2017. godine (srijeda)

Mjesto održavanja:
Privredna/Gospodarska komora F BiH
Kneza Domagoja 12
Mostar


- Teme seminara:

• Aktualna pitanja iz prakse koje postavljaju ugovorni organi i ponuđači Agenciji za javne nabave
• Priprema ponuda – najčešće greške, razrješenje spornih pitanja
• Nabavka usluga iz aneksa II. Dio B ZJN; Praktičan primjer nabave pravnih usluga,  Provedba E-aukcije; razrješenje spornih pitanja uočenih u praksi, prijedlozi i preporuke
• Najčešće greške uočene monitoringom javnih nabavki s naglaskom na greške zbog kojih se poništavaju postupci.
• Praktična pitanja i odgovori

- Program rada:

9,15-9,30 - registracija učesnika
9,30- 10,30:  Sanja Ćubela: Aktualna pitanja iz prakse koje postavljaju ugovorni organi i ponuđači Agenciji za javne nabave
10,30 - 10,45 - pauza za kavu
10,45 -12,00 – Stipo Petričević: Priprema ponuda – najčešće greške, razrješenje spornih pitanja
12,00 - 13,00 – Sanja Ćubela/ Stipo Petričević: Nabavka usluga iz aneksa II. Dio B ZJN; Praktičan primjer nabave pravnih usluga,  Provedba E-aukcije; razrješenje spornih pitanja uočenih u praksi, prijedlozi i preporuke
13,00 - 14,00 -  pauza uz osvježenje
14,00 - 15,00 – Sanja Ćubela: Najčešće greške uočene monitoringom javnih nabavki s naglaskom na greške zbog kojih se poništavaju postupci.
Praktična pitanja i odgovori – slobodna diskusija
15,00 -  Završetak seminara


- Kotizacija:

• za  članice P/G K FBiH: 100 KM+PDV
• ostale polaznike: 130 KM+PDV- U okviru kotizacije je uključeno:

• Učešće na seminaru,
• Materijal,
• Certifikat,
• Osvježenje u pauzama.Prijave dostaviti do 20.03.2017. godine.
Broj učesnika je ograničen. Podaci potrebni za uplatu kotizacije su naznačeni na prijavnom obrascu. Kotizaciju je potrebno uplatiti do početka seminara.
Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju:

Privredna/Gospodarska komora FBiH Mostar
Kontakt: Karolina Marušić
Telefon: 036/332-970
E-mail: k.marusic@kfbih.com


Prijavni obrazac za seminar