Slovačka firma HRIADEL d.o.o. traži dobavljače iz BiH

08.03.2017
Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH obaviještena je od strane Ambasade Slovačke Republike u Sarajevu da je slovačka kompanija HRIADEĽ d.o.o. (član Regionalne trgovinske komore Nitra - (http://nr.sopk.sk/) zainteresirana za trgovinsku saradnju s firmama iz Bosne i Hercegovine, a vezano za kupovinu bakarnih hladnjaka za industrijske strojeve, lokomotive, traktore, odnosno
kamione i autobuse.

Kompanije koje se bave proizvodnjom bakarnih hladnjaka motora i koje su zainteresirane da ostvare saradnju, mogu svoje kontakt podatke poslati do 17.03.2017. godine na mail a.malisevic@kfbih.com.