Španska kompanija zainteresovana za uvoz štapova za hodanje iz BiH

19.01.2018
Privredna/Gospodarska komora FBiH je putem Ministarstva vanjskih poslova BiH zaprimila dopis kojim se obavještava o zainteresiranosti španske kompanije GARCIA 1880 za uvoz štapova za hodanje iz Bosne i Hercegovine.

Navedena kompanija se bavi proizvodnjom pomagala za olakšavanje kretanja i namjerava uspostaviti kontakt sa bh proizvođačima štapova, u cilju ostvarenja planiranog godišnjeg uvoza od 15.000 do 20.000 komada.

Također su zainteresirani za saradnju sa bh kompanijama, uvoznicima štapova i pomagala za olakšavanje kretanja starijim licima.

Molimo zainteresirane kompanije da prijavom na mail a.softic@kfbih.com, iskažu svoje interesovanje za povezivanje sa kompanijom Garcia 1880, najkasnije do 29.01.2018. godine.