Stručna rasprava "Obrazovanje, zapošljavanje i privreda"

02.10.2019
Vijeće/Savjet stranih investitora BiH (VSI)
u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, vas

POZIVA

da prisustvujete stručnoj raspravi na temu:

"OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE I PRIVREDA"

-Tržište rada u BiH -  trenutno stanje, izazovi i perspektive iz ugla investitora-


koja će se održati 08.10.2019. godine, u INTERA Technology parku,
Bišće polje bb, Mostar, sa početkom u 11:00 sati.

Cilj stručne rasprave jeste da se započne javno-privatni dijalog i stvaranje bolje sinergije između relevantnih partnera, naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem i realnim sektorom, po pitanju tržišta rada i radne snage kao ključnih elemenata za odluku investitora u kojoj zemlji da uspostave ili prošire svoje poslovanje. Zbog čestih promjena na tržištu, ali i nedostatka radne snage, javlja se potreba za fleksibilnijim formama zapošljavanja, kako bi se poslodavcima omogućilo da pronađu radnike i izvan trenutno rigidnih zakonodavnih definicija, gdje se posebno ističe potreba za agencijskim zapošljavanjem, cjeloživotnim učenjem, uvođenjem dualnog obrazovanja, te angažmanom studentske populacije kako bi po izlasku iz obrazovnih ustanova imali znanja primjenjiva na tržištu rada. Imajući u vidu navedena otvorena pitanja i sveprisutniji problem odlaska kvalifikovane radne snage i nedostatka stručnog kadra, prepoznali smo interes i potrebu za organiziranjem jednog ovakvog skupa na temu aktuelnog stanja na tržištu rada u BiH, zakonske regulative iz oblasti rada i zapošljavanja, problema neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama slobodnog tržišta rada.

U prilogu poziva, dostavljamo vam preliminarnu agendu.

Molimo Vas da nam potvrdite dolazak do 07.10.2019. godine na e-mail info@fic.ba
Radujemo se susretu ovim povodom!


----------------------------------------------------------------------------


Foreign Investors Council (FIC)
in partnership with the Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina

has the pleasure to

INVITE you

to attend expert discussion on

"EDUCATION, EMPLOYMENT AND ECONOMY"

- BiH labor market - current situation, challenges and prospects from the investor perspective-


to be held on October 8, 2019 at the INTERA Technology park,
Bišće polje bb, Mostar, at 11:00am.


The aim of the expert discussion is to initiate public-private dialogue and create better synergy between relevant partners, scientific and educational institutions with the business environment and the real sector, in terms of the labor market and labor force as key elements for investors' decision to set up a business in a certain country. Due to frequent changes in the market, but also a lack of manpower, there is a need for more flexible forms of employment, in order to enable employers to find workers outside the current rigid legislative definitions, with particular emphasis on the need for agency recruitment, lifelong learning, and the introduction of dual education as well as engagement of the student population to gain knowledge applicable in the job market before leaving educational institutions. Bearing in mind the above-mentioned open questions and the widespread problem of immigration of the skilled labor force and the lack of professional staff, we recognized the interest and the need to organize such an event discussing the current state of the labor market in BiH, employment legislation, the problem of educational system mismatch with the needs of the free labor market.

Attached to the invitation, we provide you with a preliminary agenda.

Please confirm your attendance by October 7, 2019 via e-mail info@fic.ba

We look forward to welcoming you on this occasion!