Stručna rasprava: RADNO-PRAVNOG ZAKONODAVSTVA U FBIH

14.02.2017


POZIV NA STRUČNU RASPRAVU

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u saradnji sa Vijećem stranih investitora organizuje stručnu raspravu iz oblasti:

RADNO-PRAVNOG ZAKONODAVSTVA U FBIH
Implementacija preporuka iz Bijele knjige 2015/16-izazovi u praksi.

Stručna rasprava će se održati 17. februara 2017. godine u terminu od 11:00 do 14:00 sati, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH na adresi Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Učesnici:
- Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH,
- Inspekcija rada FBiH

Više informacija i potvrdu prisustva možete izvršiti putem e-maila : info@fic.ba  i j.zejnilagic@kfbih.com.