Susret partnera Fondacije Konrad Adenauer u BiH 2019

30.08.2019
Predstavništvo Fondacije u BiH organiziralo je godišnji susret partnera iz naše zemlje, održan 29. i 30. avgusta u Zenici. Tokom skupa su prezentirani rezultati saradnje partnera s Fondacijom ostvareni tokom ove godine. Prema načelima rada Fondacije, njeni partneri mogu biti političke stranke, institucije, univerziteti i nevladine organizacije.

Od ove godine, novi direktor Fondacije je Sven Petke, koji je prije stupanja na poziciju dugi niz godina bio poslanik u Pokrajinskom parlamentu Brandenburga.

Predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH su uzeli aktivno učešće u radu skupa, te sa direktorom Petkeom ali i predstavnicima drugih partnerskih organizacija, razgovarali o dosadašnjoj uspješnoj saradnji i budućim zajedničkim projektima. Direktor Petke je pozdravio nastavak saradnje sa Komorom, posebno na projektima iz oblasti klimatskih promjena i energije u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine.