Trening: Implementacija principa zelene hemije u industriji

27.01.2022
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte Sektora za industriju da će se u okviru Projekata  Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u BiH  u sklopu projektne aktivnosti Implementacija zelene hemije u industriji plastike, održati trening na temu:  Implementacija zelene hemije u industriji. Projekat finansira Švedska, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).


Ciljevi treninga

Prvi trening modul za cilj ima upoznavanje s novim idejama i inovacijama u primjeni zelene hemije u različitim industrijama. Naučit ćete o ključnim principima zelene hemije i važnosti čišće i održive proizvodnje. Događaj će okupiti predstavnike industrijskog sektora, akademske zajednice, profesionalaca iz oblasti zelene hemije i predstavnika vlasti kako bi se povećao stepen razumijevanja koristi implementacije rješenja iz oblasti zelene hemije i uspostavila saradnja između učesnika.


Na treningu govorimo o sljedećim temama:

• Zelena hemija i principi zelene hemije
• Postojeći i planirani zakonski propisi u FBiH, RS i BD BiH
• Štokholmska konvencija u BiH – postojeći zahtjevi za industrije
• PBDE i SCCP hemikalije –  industrijska primjena
• Zelena hemija u praksi
• Primjeri dobre prakse u plastičnoj i drugoj industriji - zamjena PBDE i SCCP, zamjena drugih štetnih supstanci
• Primjena zelene hemije - primjeri dobre prakse
• Nesreće i neželjeni negativni uticaji industrijskih hemikalija
• Procjena životnog ciklusa proizvoda (LCA) i kružna ekonomijaOkvirni dnevni red je dostupan OVDJE.


Treneri:

 
Ciljana grupa učesnika

• Predstavnici industrijskog sektora
• Predstavnici akademske zajednice iz područja prirodnih nauka i tehnologije
• Predstavnici institucija
• Predstavnici privrednih komora


Prijave i dodatne informacije :

Kako biste prijavili svoje učešće, molimo da se prijavite putem LINKA.
Za više informacija o treningu, molimo kontaktirajte:

Dario Marjanović – dario.marjanovic@tf.unibl.org,  +387 65 309 555
Ena Markotić – ena.markotic@cener21.ba, +387 62 274 888


O projektu

Projekat Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u BiH finansira Švedska, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Trening se organizuje u sklopu projektne aktivnosti Implementacija zelene hemije u industriji plastike.