U Federaciji Bosne i Hercegovine širi se mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada

14.10.2021
Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 miliona tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji. Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4%. Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme.


Gomilanje i (ne)efikasno zbrinjavanje e-otpada

U Evropi, 11 od 72 elektronskih uređaja u prosječnom domaćinstvu se više ne koriste ili su pokvareni. Javnost procjenjuje da se 40-50% e-otpada reciklira, dok zapravo, manje od polovine toga, samo 17,4%, je pravilno tretirano i reciklirano 2019. godine. Mnogi faktori obeshrabruju recikliranje, uključujući sigurnost podataka, vrijednost proizvoda, teško dostupna mjesta za predaju i neizvjesnost u pogledu odgovarajućeg recikliranja, između ostalih.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE Foruma, organizacije koja stoji iza Međunarodnog dana e-otpada, kaže: „Mnogi faktori imaju ulogu u tome da sektor električne i elektronske opreme učini resurs efikasnim i cirkularnim. Na primjer, naše organizacije operatera sistema širom svijet prikupile su i osigurale odgovorno recikliranje za 2,8 miliona tona e-otpada 2020. godine, ali jedna stvar se ističe: sve dok građani ne vrate korištenu, pokvarenu opremu, prodaju je ili je ne doniraju, morat ćemo nastaviti s iskopavanjem potpuno novih materijala koji nanose veliku štetu okolišu. ”

Ruediger Kuehr, direktor programa SCYCLE i šef ureda UNITAR -a u Bonu, kaže da je vrijednost komponenti e-otpada u svjetskim „urbanim rudnicima" ogromna. "Tona odbačenih mobilnih telefona bogatija je zlatom od tone rude zlata", ističe dr. Kuehr.

"U milion mobilnih telefona, na primjer, ugrađeno je 24 kg zlata, 16.000 kg bakra, 350 kg srebra i 14 kg paladiuma – ovo su resursi koji se mogu spasiti i ponovno koristiti u procesu proizvodnje. Ukoliko ne uspijemo reciklirati ove materijale, potrebno je ponovno iskopavati nove zalihe, oštećujući okoliš.”

Osim toga, svaka tona recikliranog otpada električne i elektronske opreme sprečava oko 2 tone emisije CO2. Ako svi pravilno postupamo s našim e-otpadom, doprinosimo smanjenju štetnih emisija CO2.

Međunarodni dan e-otpada 2021: Potrošač je ključ kružne ekonomije

Događaj nastupa 14. oktobra u organizaciji WEEE Foruma. Njegov cilj je korištenje različitih aktivnosti za podizanje svijesti pojedinaca na području pravilnog upravljanja e-otpadom te poticanje potrošača na pravilno odlaganje. Organizatori pozivaju domaćinstva, firme i Vlade da u skladu s svojim mogućnostima poduzmu mjere da se više pokvarenih ili neiskorištenih uređaja na struju ili na baterije preusmjeri u postrojenja za obradu, sa ciljem spašavanja kritičnih sirovina i umanjenja potrebe za novim resursima.

"Uz mogućnost odlaganja, novčanu naknadu, brigu o okolišu, kulturu i društvene norme, svijest je jedna od ključnih motiva za ljude da poduzmu mjere u vezi s e-otpadom", kaže Magdalena Charytanowicz iz WEEE Foruma, zaduženog za Međunarodni dan e-otpada.

„Zato se 14. oktobra nadamo da ćemo doći do što većeg broja građana širom svijeta i ukazati na važnost pravilnog odlaganja otpadne električne i elektronske opreme, te na taj način podstaknuti firme na aktivnost podizanja svijesti poput prikupljanja e-otpada, školskih predavanja i doprijeti do lokalnih društvenih medija. Čak je i najmanja akcija koja promoviše pravilno prikupljanje, servisiranje opreme, ponovnu upotrebu ili recikliranje e-otpada dobrodošla u okviru Međunarodnog dana e-otpada.

„Potrošači", dodaje ona, „žele učiniti ispravne stvari, ali moraju biti adekvatno informisani i potrebno je da imaju dostupnu infrastrukturu, kako bi odlaganje e-otpada postalo društvena norma u zajednicama."


Aktivnosti u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini preko ovlaštenog operatera za zbrinjavanje e-otpada, društva ZEOS eko-sistem, organizovati će se različite aktivnosti u svrhu informisanja šire javnosti. Građanima su na raspolaganju ulični e-kontejneri, zeleni namještaj u trgovačkim centrima i reciklažna dvorišta, čije lokacije mogu pronaći na www.zeos.ba, dok kompanije mogu koristiti besplatnu uslugu preuzimanja e-otpada. Također ideju Međunarodnog dana e-otpada u Gračanici će implementirati JP Komus d.o.o., a u Cazinu JKP Čistoća d.o.o.

Video objave:
• Poruka komesara EU za okoliš, okeane i ribarstvo Virginijusa Sinkevičiusa: https://youtu.be/XVAPIo1S0cg
• Poruka Ujedinjenih naroda za Međunarodni dan e-otpada 2021: https://youtu.be/M2Bq9n-f5bo
• Animacija sa važnim podacima o e-otpadu: https://youtu.be/7avbblFqbNk
• Intervju o mišljenjima ljudi širom svijeta: https://youtu.be/98JF4EQcHKM


Kontakti:

ZEOS eko-sistem, d.o.o.: Bjelonja Mahir / W: www.zeos.si / T: +387 33 628 606 / E: mahir.bjelonja@zeos.ba

WEEE forum: W: www.internationalewasteday.com // Terry Collins / T: +1 416 878 8712, E: tc@tca.tc // Magdelena Charytanowicz / T: +32 494 23 28 83, E: magdalena.charytanowicz@weee-forum.org