U P/G K FBiH održan okrugli stol na temu "Pčelo put mi kaži – Pravilnik o pčelarstvu"

31.08.2018
U suradnji Privredne/Gospodarske komore i Saveza pčelara FBiH, u Sarajevu je 30.08.2018. godine u prostorijama P/G komore FBiH, održan treći po redu okrugli stol na temu "Pčelo put mi kaži – Pravilnik o pčelarstvu".

Na sastanku su bili predstavnik MVTEO gosp. Rusmir Nikšić, pomoćnik Ministra FMPVŠ gosp. Bešćo Alibegović, prof. dr. Behija Dukić Veterinarski fakultet Sarajevo, prof. dr. Marko Ivanković FAZ, prof.dr. Nezir Tanović, Agromediteranski fakultet Mostar, Federalni zavod za poljoprivredu Ilidža dr. Harun Kurtagić, predstavnici Saveza pčelara FBiH, predstavnica USAID/Sweden Farma II gđa. Mirela Muratović, predstavnici Caritas Schweiz te  predstavnik P/G komore FBiH.

Moderatorica okruglog stola bila je Erina Lasić, direktor sektora poljoprivrede i trgovine.Na sastanku se istakla važnost donošenja Pravilnika o pčelarstvu, ali i o njegovim nedostacima, te potreba donošenja  još pravilnika koji bi uredili oblast pčelarstva FBiH , ali i izrada i donošenje Strategije razvoja pčelarstva.

Posebna tema je bila potpisivanje Deklaracije o pčelarstvu  20. kolovoza , 2018. God u Sloveniji – Gornja Radgona, na Međunarodnom  poljoprivredno-prehrambenom sajma AGRA, između Pčelarskih saveza Slovenije, Hrvatske, FBiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije.

U Deklaraciji se konstatira da se poljoprivredno okruženje mijenja, i to u pravcu sve veće ugroženosti pčela i ostalih oprašivača. Glavne poteškoće su sve veća prisutnost intenzivne poljoprivrede, velika upotreba pesticida, globalne klimatske promjene, kao i nove bolesti pčela i štetnika, koje su posljedica globalizacije. Konstatira se da se na tržištu pojavljuje patvoreni med, koji često nije proizvod pčela i rezultat rada pčelara, kao i med nepoznatog porijekla, koji potrošače zavaravaju, a za pčelare predstavljaju nelojalnu konkurenciju.


Potpisnici Deklaracije se aktivno zalažu:

• za proglašavanje medonosnih pčela ugroženom vrstom i donošenje mjera za njihovu zaštitu;
• za aktivno osvješćivanje potrošača o značaju konzumiranja lokalno proizvedenih pčelinjih proizvoda;
• za poticanje potrošača da kupuju lokalno proizvedeni med neposredno od pčelara;
• za osvješćivanje potrošača o važnosti informiranja o porijeklu meda prije svake kupovine;
• da nadležne službe na nacionalnoj  i na EU razini intenzivnije sprečavaju pojavu patvorenog meda na tržištu i prema potrebi mijenjaju zakonodavstvo o obilježavanju meda.

Potpisnici Deklaracije apeliraju da:
• nacionalne vlade podrže zajednička zalaganja za proglašavanje pčela ugroženom vrstom;
• nacionalne vlade namijene više sredstava za promociju lokalnih proizvoda;
• nadležne službe u poljoprivrednim programima namijene dodatna sredstva za poticanje sadnje medonosnih kultura na poljoprivrednim površinama;
• nadležne službe još intenzivnije osvješćuju širu javnost o ugroženosti pčela i drugih oprašivača;
• nadležne službe aktivnije potiču kupovinu lokalno proizvedenih pčelinjih proizvoda, neposredno kod proizvođača te da o prednostima neposredne kupovine osvješćuju potrošače;
• nadležne službe pooštre nadzor patvorenog meda, kako na nacionalnom tako i na širem tržištu.

Na potpisivanje deklaracije bile su pozvane pčelarske organizacije iz EU  i izvan nje.
Deklaracija je nakon  potisivanja 20.08.2018. god poslana Vladama i drugim Institucijama EU, kao i njihovim zastupnicima u EU Parlamentu.