U požaru uništen proizvodni pogon firme Zupčanik d.o.o. Šije – Tešanj

12.07.2019
Obavještavamo Vas da je u subotu, 6.7.2019. godine došlo do velikog požara u proizvodnom pogonu članice P/G K FBiH, kompanije Zupčanik d.o.o. Šije-Tešanj (vlasnika Hajrić Mirsada), koji je u potpunosti uništio postrojenja kovačnice, termičke obrade i proizvodnje peleta, kao i kompletan objekat.

Kompanija Zupčanik radi u metalskoj industriji i bavi se kovanjem, obradom metala, izradom ozubljenja, izradom alata, proizvodnjom mašina i dijelova mašina,     namjenskom industrijom i proizvodnjom peleta.  Požar koji je uništio proizvodni objekat, mašine i postrojenja je doveo u pitanje realizaciju ugovorenih poslova.Uvidom na licu mjesta, mišljenja smo da kompanija Zupčanik d.o.o. neće moći sama sanirati nastalu štetu, te vas molimo da u skladu sa vašim mogućnostima, solidarno, pomognete ovoj kompaniji, da sanira nastale štete.

Za više informacija, molimo da direktno kontaktirate g. Hajrić Mirsada, vlasnika komanije Zupčanik d.o.o., putem telefona na broj: 061/772-260.