U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održan radni sastanak “Javno - privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolinskih dozvola u Federaciji Bosne i Hercegovine - iskustva i praksa”

05.07.2017Danas je u Sarajevu, u organizaciji Vijeća stranih investitora BiH (Foreign Investors Council - FIC), Regionalnog udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana (RUPP IRIS), u partnerstvu sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) održan radni sastanak pod nazivom "Javno - privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolišnih dozvola u Federaciji BiH – iskustva i praksa”.  

Učesnici sastanka bili su predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, predstavnici kantona i općina u FBiH, Saveza općina i gradova u FBiH, te predstavnici kompanija, članova Vijeća stranih investitora i Privredne/Gospodarske komore FBiH.

U svim studijama i upitnicima koji su rađeni, problem sporog izdavanja dozvola predstavlja jednu od najvećih prepreka za privlačenje investitora. Prema Doing Business izvještaju Svjetske banke BiH je po pitanju lakoće izdavanja dozvola rangirana na 170 mjestu od 190 ekonomija svijeta.

Sastanak je otvoren pozdravnim govorom g-dina Almina Maleševića, direktora sektora za industriju i usluge u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, a zatim se skupu obratila i izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH, gospođa Sanja Miovčić, koja je dala kratak uvid u aktivnosti Vijeća sa posebnim osvrtom na mjere zakonskih reformi koje su formulisane u vidu preporuka Bijele knjige, te mjere ekonomskog prosperiteta nužne za poboljšanje poslovne klime u BiH, kako bi BiH postala privlačnija stranim investitorima koja štiti i podstiče dobre poduzetnike.
Nakon uvodnih obraćanja usljedile su kratke prezentacije učesnika sastanka.

Tim lider FIC radne grupe za građevinske dozvole i saradnik društva Wolf Theiss, gospođa Samra Hadžović, prezentirala je ključne preporuke iz "Bijele knjige” vezane za izdavanje građevinskih dozvola, posebno se osvrnuvši na kompleksnost procedura pri izdavanju istih. Gospođa Azra Sivro iz kompanije Arcerol Mittal Zenica prezentirala je preporuke vezane za izdavanje okolišnih dozvola u Federaciji BiH.  Predsjednik RUPP IRIS  gospodin Šaćir Šošević prezentirao je Konvenciju o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na efikasnost javne uprave pri izdavanju građevinskih dozvola. Učesnicima sastanka se obratila i gospođa Nejra Spahić ispred Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), saradnica na projektu Energetske efikasnosti u BiH, pri čemu je ukratko prezentirala aktivnosti projekta "Promocija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, u kontekstu izdavanja energetskih certifikata.

Kao uspješan primjer općine koja efikasno servisira strane investitore u toku realizacije njihovih projekata, prisutnim se obratila i gospođa Nermina Bešlagić iz Općine Tešanj koja je govorila o iskustvima ove općine u implementaciji mjera za poboljšanje i skraćivanje administrativnih procedura pri izdavanju građevinskih saglasnosti i dozvola.

Nakon prezentacija usljedila je panel diskusija sa predstavnicima relevantnih institucija na kojoj su utvrđeni mnogobrojni zaključci, a najznačajniji su da je neophodno usaglasiti zakonsku regulativu  i procedure izdavanja dozvola, riješiti problem pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište,  uvođenje elektronske komunikacije,  formiranje centara za izdavanje odobrenja za građenje, realizovati obuku  organa uprave uz uvođenje i primjenu GIS-a i digitalizacije, sve u svrhu reduciranja negativnih efekata neefikasnosti organa uprave u postupku izdavanja dozvola.

Incijatori održavanja sastanka smatraju da je od izuzetne važnosti bilo kreirati javno - privatni dijalog kako bi se neposredno razmijenile informacije i prakse, te kako bi se međusobno upoznali sa problemima sa kojima se kompanije susreću. Cilj današnjeg skupa je u potpunosti ispunjen, jer su otvorena sporna pitanja i zajednički kreirani zaključci za pokretanje aktivnosti sa ciljem da se postignu željeni rezultati kada je u pitanju ishodovanje građevinskih i ekoloških dozvola.