U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održane info sesije za podršku poduzetnicima

25.01.2023U okviru projekata EU4Agri, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje financira Europska unija, 24.01.2023. održane su tri info sesije u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH u Mostaru. Riječ je o nastavku suradnje P/G komore FBiH s navedenim projektima s ciljem pomoći poduzetnicima. Zainteresiranim prijaviteljima su predstavljene sve relevantne informacije o otvorenim javnim pozivima. 
Tri su trenutno otvorena javna poziva: 
-Javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih proizvoda,
-Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnih utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
-Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške start-up poduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih proizvoda, od 15.000 KM do 300.000 KM za mjeru podrške ublažavanju negativnih utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji te 20.000 KM do 80.000 KM za start-up poduzeća u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Detaljnije informacije o javnim pozivima možete pronaći na službenoj web stranici projekta EU4Agri: https://eu4agri.ba/