U SARAJEVU 30.05.2019. GODINE ODRŽAN POSLOVNI FORUM - PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BiH PRIVREDNA INFRASTRUKTURA REGIONALNOG ZNAĆAJA, AUTOPUTEVI, BRZE CESTE I DRUGI PROJEKTI OD REGIONALNOG ZNAČAJA

31.05.2019
Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (P/GKFBiH) i  Regionalno udruženje prostornih planera za istraživanje,  razvoj i prekograničnu saradnju zapadnog Balkana (RUPP-IRIS) organizovali  su,  30.05.2019. godine u Sarajevu u prostorijama  Komore, Poslovni forum na teme:

„Prostorni plan Federacije BiH, Privredna infrastruktura regionalnog značaja,  Autoputevi, brze ceste i drugi projekti od regionalnog značaja".

Povod organizovanja  predmetnog foruma  je neusvajanje prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine iako je njegova izrada počela 2008. godne, a u parlamentarnoj  proceduri bio 2014.  godine.  U njegovu izradu uloženo je dosta sredstava, uz angažovanje brojnih institucija u procesu izrade i razmatranja nacrta i prijedloga plana. Usvajanje ovog strateškog razvojnog i dugoročnog planskog dokumenta za Federaciju BiH je, prije svega, zakonska obaveza. Poslijedice n usvajanja ovog plana su brojne i sa ozbiljnih negativnim efektima.

Na Poslovnom forumu u uvodnm dijelu obratio se potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić, koji je  istaknuo da se negativni efekti ne usvajanja prostornog plana Federacije odražavju na realizaciju kapitalnih investicija, a posebno kada su u pitanju projekti privredne infrastruktureU okviru Panela I „Prostorni olan Federacije Bosne i Hercegovine" Šaćir Šošević je izlagao  o „Konvenciji o prostornom planiranju , uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana",  a Elmira Pašagić pravni ekspert USAID  u Sektoru energije  imala je izlaganje o Projektu „Analiza sektora prostornog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa zaključcima i preporukama". Iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Doc. Dr. Jasmin Taletović  je istakao važnost geografskog informativnog sistema (GIS) u prostornom planiranju.

U okviru Panela II „Privredna infrastruktura u prostornom planiranju"   Mladen Goluža, šef odsjeka za puteve, željeznice , plovne puteve , luke i cjevovode, u Ministarstva komunikacija Bosne i Hercegovine, rekao je da prostorni planovi Federacije Bosne i Hercegovine  i Republike Srpske nisu usaglašeni što stvara velike probleme projektantima. Jadranko Puljić pomoćnik ministra Ministarstva prometa i komunikacijaFederacije Bosne i Hercegovine naveo je da je činjenica da se treba donijeti prostorni plan Federacije i prostorni planovi kantona kao bi se mogle planirati trase putne infrastrukture.

Prof. dr Osman Lindov  se osvrnuo na zakonske obaveze i nadležnosti za donošenje prostornih planova. Posebno je istaknuo da je i zbog konekcija sa susjednim državama potrebno što prije  donijeti i usaglasiti prostorne planove.

Amir Fejzić iz, JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, govorio je ključnim dokumentima za planiranje saobraćaja, a Samra Talić iz JP Elektoprivreda Bosne i Hercegovine  prezentirala je  aktinosti i projekte koji su u dugoročnom planu JP, a koji se odnose na nove hidroelektrane, vjetroelektrane i termoelektrane.
 
Na kraju Poslovnog foruma svi su se složili da obzirom da je prošlo nekoliko godina od izrade u razmatranja Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine isti je potrebno inovirati izmjenama i dopunama na osnovu usvojenih planova razvoja kantona i općina sa Prijedlogom prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine,  te sektorskih strategija javnih preduzeća.  Predloženi su i zaključci  koji će se naknadno nakon usaglašavanja donijeti.

Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)