Odbor Udruženja Halal industrije:


Privredno društvo Ovlašteni predstavnik
"BIMAL" d.d. BRČKO Ševal Suljkanović
GHB INVEST (SAHAF) Seid Alibegović
AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE IZ Amir Sakić
"KLAS" d.d. SARAJEVO Adis Hasaković
"VISPAK" d.d. VISOKO Adis Hasaković
"AKOVA INPEX" d.d. SARAJEVO Nedžad Biberović
BBI BANKA d.d. SARAJEVO Lejla Huskić
"LEDO" d.o.o.ČITLUK Džemal Boškailo
"MEGGLE" d.o.o. BIHAĆ Kemal Hrnjić
"MENPROM" D.O.O. TUZLA Merima Dževdetbegović
"BROJLER" d.o.o. SARAJEVO Zlatan Ivanović


back