Udruženje IKT


Sjedište:
Sarajevo, Branislava Đurđeva 10

Predsjednik Udruženja: Mr Brano Vujičić, dipl.ing.elektrotehnike

Sekretar Udruženja: Enisa Kadić

Telefon: 033/200-419

Fax: 033/217-783

Email: e.kadic@kfbih.com