Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih
centara novih motornih vozila


Sjedište:
Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Haris Muratović

Sekretar Udruženja: Andreja Softić

Telefon: 033/566-333

Fax: 033/217-783

Email: a.softic@kfbih.com