Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBiH uputilo inicijativu za podršku kompanijama iz autoindustrije pogođenim krizom Corona virusa

27.03.2020

Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBiH koje djeluje pri Privrednoj komori FBiH od 2015. godine uputilo je inicijativu Vladi FBiH, Vladi RS, i Koordinacijskom odboru za stabilizaciju privrede za podršku kompanijama iz autoindustrije pogođenim pandemijom Corona virusa.
 
Prema statističkim pokazateljima u Bosni i Hercegovini egzistira oko 150 ovlaštenih autokuća, sa procjenom oko 3.000 redovno prijavljenih zaposlenika. Procjenjeno na ime poreza i doprinosa na plate ove kompanije izvrše uplatu cca. 20. miliona KM mjesečno u BiH.
 
Trenutno, usljed novonastale situacije 99% educiranih zaposlenika je u svojim kućama, obzirom na preporuke nadležnih organa zbog vanrede situacije, i gdje samo u pojedinim slučajevima su organizovane određene dežure. Shodno ovoj situaciji prihodi od prodaje i servisiranja vozila su potpuno stopirani. Istovremeno mnogi trgovci su ulaganjem u salone i servise zadužili svoje kompanije kod komercijalnih banaka, lager automobila se djelomično finansira iz orbtnih sredstava, ali većim dijelom iz kreditnih ili leasing aranžmana. Nadalje, rent a car poslovanje je potpuno hendikepirano i suočeno sa scenarijem da će isti usljed krize izvršavati povrat.
 
Upućena Inicijativa ima 2 osnovna cilja - prijedloga koja bi pomogla nastavku privrednih aktivnosti uz :
 
1. Hitno izvršavanje preraspodjele sredstava sa podrškom privredi – kako bi se zadržali zaposlenici.
2. Omogućiti nastavak poslovanja, poštujući mjere zdravstvene i sigurnosne struke kroz dežurstvo , skraćeno radno vrijeme te rad od kuće u sedmentima gdje je to moguće

 
U ovoj inicijativi fokus je na kratkoročnim mjerama. dok u narednom periodu Udruženje ovlaštenih zatupnika i trgovaca autmobilima želi biti kvalitetan sagovornik nadležnim institucijama, kako bi što manje osjetili posljedice svi zajedno.
 
Predložene mjere i prijedlozi rješenja:
 

 
Nadalje, dodatno vezano za tačku 1. iz tabele, želimo posebno istaći brojne primjere u zemljama regiona, naročito Austriji i Njemačkoj o modalitetima  zadržavanja radnika i vrednovanju rada od kuće, gdje je isti ili sličan modus prijeko potrebno adaptirati i u našim uslovima, kako bi se sačuvala ekonomija i radna mjesta.