Udruženje učesnika u prometu nekretnina P/G K FBiH organiziralo kurs za oznaku ABR

07.03.2019

U Sarajevu je dodijelom certifikata za ABR® (Accredited Buyer’s Representative®), okončan trodnevni kurs za menadžere i agente u agencijama za nekretnine i kurs za stjecanje specijalističke oznake na temu Akreditirani Zastupnik Kupaca po sistemu Nacionalne Asocijacije Realtora®, najveće svjetske asocijacije agenata za nekretnine.
Ovaj prestižni događaj organiziralo je Udruženje učesnika u prometu nekretnina pri Federalnoj Gospodarskoj komori.Predavač dr. Slaviša Pešić, član borda direktora NAR® i potpredsjednik stručnog savjeta Klastera nekretnina Srbije podijelio je sa učesnicima neophodna znanja i iskustva za stjecanje ovog prestižnog certifikata. Cilj kursa je bio da se menadžeri agencija i agenti upoznaju sa najvećom asocijacijom agenata za nekretnine na svijetu i prednostima koje ova asocijacija pruža svojim članovima te omogućava im da budu uspješniji i zauzmu bolju poziciju na tržištu. Certifikat ABR® (Accredited Buyer’s Representative® / Akreditirani Zastupnik Kupaca) je namijenjena posrednicima u prometu nepokretnosti koji zastupaju kupce i predstavlja oznaku za izuzetnost u zastupanju klijenata i posvećenost pružanju izuzetnog nivoa usluge.Učešće na ovom događaju uzeli su menadžeri i agenti za nekretnine iz agencija za promet nekretninama i time pokazali da stoje iza kvalitete usluge koju pružaju svojim klijentima. Kontinuiranim edukacijama i usavršavanjem na tržištu nekretnina učesnici su pokazali da idu u korak sa svjetskim trendovima u ovoj oblasti. Posebna pažnja je posvećena Etičkom kodeksu ponašanja agenata čime se ova branša izdiže na viši nivo pružanja usluge kupcima nekretnina.