Udruženje upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije BiH
Sjedište:
Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Eldin Fakić, TIP-TOP d.o.o. Sarajevo

Potpredsjednik Udruženja: Draga Vrljić, EURO-INVEST d.o.o. Mostar

Sekretar Udruženja: Lejla Šepić

Telefon: +387 33 566 303

Fax: +387 33 217 783

Email: l.sepic@kfbih.com