Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku
i gumarsku industriju


Sjedište:
Branislava Đurđeva 10, Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Jasmin Seferović, KLJUČ d.o.o Sarajevo

Sekretar Udruženja: Jasmina Zejnilagić, dipl.oec

Telefon: +387 33 566 313

Fax: +387 33 217 783

Email: j.zejnilagic@kfbih.com


• Presentation of textil sector FBiH
E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.1


E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.2E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.3


E-novosti industrije tekstila, kože i obuće Br.4