Udruženje metalne i elektro industrije – UMEI

Predsjednik Udruženja:
Kasim Kotorić, dipl.ing.maš.

Potpredsjednik Udruženja:
Sead Gušmirović, dipl.ing.maš.

Sekretar Udruženja:
Almin Mališević, dipl.ing.maš.

Adresa Udruženja:
Branislava Đurđeva br.10, 71000 Sarajevo

tel: + 387 33/ 566-30
fax: +387 33/ 217-783
e-mail: a.malisevic@kfbih.com

O nama
Ciljevi, misija i vizija udruženja
Organi


višegodišnja tradicija
dobrih industrijalaca

Metalski i elektro sektor u BiH više decenija drži poziciju najvažnijeg sektora gospodarstva u BiH, odnosno u F BiH. Iako suočena sa brojnim problemima, poduzeća iz ove oblasti bilježe ekspanziju u svom radu. Stalno povećanje broja novih poduzeća govori o mogućnostima i potencijalima koje poduzeća imaju na raspolaganju.

Razvoj metalskog sektora posljednjih godina je najevidentniji u namjenskoj i automobilskoj industriji, ali za njima ne zaostaje ni prizvodnja mašina i dijelova od metala.

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni upućuju da su proizvodi metalnog i elektro sektora zastupljeni na tržištima širom svijeta. Okosnicu razvoja domaćeg gospodarstva čini cca 1.400 poduzeća, preko 27.000 uposlenih sa tendencijom stalnog rasta.