UNDP aktivirao Digitalni puls - alat za procjenu digitalnih performansi kompanija u BiH

19.02.2021
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u okviru Projekta DigitalBiz, aktivirao je Digitalni puls, elektronsku uslugu koja kompanijama u Bosni i Hercegovini pruža mogućnost samoprocjene svoje digitalne zrelosti, prema unaprijed zadanim pitanjima i kriterijima. Na osnovu odgovora koje kompanije daju na struktuirani upitnik, Digitalni puls generiše osnove preporuke za digitalizaciju u šest oblasti poslovanja kompanije.

Informacije dobijene kroz ovaj alat će poslužiti za bolje planiranje podrške aktivnostima kako domaćih tako i međunarodnih partnera u oblasti digitalne transformacije privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Digitalnom pulsu se može pristupiti preko internet platforme www.digitalnaekonomija.ba, a više informacija o ovom alatu, njegovim koristima i osnovnim karakteristikama možete pročitati u informativnom sažetku.

Za sve dodatne upite o Digitalnom pulsu, molimo Vas da kontaktirate gosp. Kemala Bajramovića (e-mail: kemal.bajramovic@undp.org, tel: 061 869 242).