Upit belgijske kompanije KipKapcontainers bvba

16.11.2017
Privredna/Gospodarska komora FBiH je putem Ministarstva vanjskih poslova BiH zaprimila upit belgijske kompanije KipKapcontainers bvba, koja se bavi proizvodnjom kontejnera za otpad, a koja traži bh kompanije specijalizovane za rad u izradi metalnih konstrukcija.

Namjera je pronalazak pouzdanog partnera, koji kao i navedena kompanija, izrađuje kontejnere po narudžbi za iste namjene.

Više o kompaniji KipKapcontainers bvba možete naći na web stranici: http://www.kipkapcontainers.be/deploy/ .

Molimo zainteresirane kompanije da prijavom na mail a.softic@kfbih.com, iskažu svoje interesovanje za povezivanje sa belijskom kompanijom, najkasnije do 30.11.2017. godine.

P/G komora FBiH će spisak kompanija, putem Ministarstva vanjskih poslova  BiH i DKP mreže, proslijediti belgijskoj kompaniji, koja će direktno kontaktirati bh kompanije radi uspostavljanja dalje saradnje.