Upravljanje lancima nabavke

01.06.2018
Poštovani,

Pozivamo Vas na radionicu koja će se u okviru USAID Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine održati dvodnevna specijalistička radionicu na temu

"Upravljanje lancima nabavke (engl. Supply Chain Management)”

Radionica će se održati održati 5. i 6. juna 2018. godine u prostorijama P/G K FBiH i VTK BiH na adresi Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo, BiH na V spratu.

Radionica je namjenjena:
• Kompanije za proizvodnju metala u Bosni i Hercegovini, a posebno kompanije iz automobilske industrije koje imaju potencijal i plan da postanu dobavljači svjetski poznatim Njemačkim proizvođaćima automobila; i
• Vlasnici preduzeća i/ili viši menadžeri odgovorni za donošenje odluka da li biti dobavljač ili ne, koji razumiju pitanja od interesa, kao i kapitalne zahtjeve i dostupnost.

Predavač na ovoj radionici će biti g-din. Martin Mirsky iz Sjedinjenih Američkih Država, renomirani stručnjak u oblasti upravljanja lancima nabavke sa više od trideset godina radnog iskustva u zemljama Evrope, Azije i Sjeverne Amerike.

Radionica koju Vam predstavljamo posebno će se baviti pitanjem kako uspješno upravljati zalihama kao preferirani dobavljač automobilskoj industriji u Njemačkoj.

Nakon završetka radionice, planirani su individualni sastanci sa kompanijama, tokom kojih će predavač pružiti specifične preporuke za kompaniju (gap analizu) uključujući pregled gdje je ta kompanija danas i gdje treba da fokusira svoje napore na poboljšanje. Oblasti analize će uključivati politike, procese, procedure, tehnologiju i organizaciju unutar kompanije.

Molimo sve zainteresirane da prijavu učešća iz priloga, dostave na email: edukacija@komorabih.ba ili a.malisevic@kfbih.com najkasnije do 1.6.2018. godine.

Učešće na radionici je besplatno, a učesnicima će tokom radionice biti obezbjeđen ručak i osvježenje u pauzama.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju

S poštovanjem,

USAID WHAM Projekat

Vanjskotrgovinska komora BiH

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH