Ured za reviziju - Neusaglašenost propisa o sigurnosti proizvoda sa propisima EU

Izvor: Akta.ba 07.01.2020


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu "Sistem sigurnosti proizvoda i integracije u tržište EU" te došao do nalaza koji ukazuju da se propisi o sigurnosti proizvoda ne donose u predviđenim rokovima te da BiH značajno zaostaje za zemljama okruženja kada je u pitanju usklađivanje propisa o sigurnosti proizvoda s propisima EU.

Na ovakvo stanje Privredna / Gospodarska komora FBiH je također ukazivala kroz aktivnosti poduzete tokom 2018. i 2019. godine, s ciljem da se upozori na zastoj koji BiH bilježi u oblasti infrastrukture kvaliteta i negativne posljedice po razvoj bh. privrede i sigurnost potrošača.  P/G K FBiH je tada također uputila inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za hitno pokretanje postupka preuzimanja preostalih direktiva novog pristupa EU i usvajanje strategije razvoja infrastrukture kvaliteta BiH.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH ističe se da neusaglašenost propisa o sigurnosti proizvoda sa propisima EU ostavlja značajne posljedice na građane i ekonomiju u BiH. Zbog nižih zahtjeva za sigurnosti proizvoda i neizgrađene infrastrukture kvaliteta u BiH, otvorena je mogućnost da se proizvodi lošijeg kvaliteta plasiraju na tržište BiH, ugrožavajući zdravlje i živote potrošača. S druge strane, proizvođačima, a naročito onim koji su izvozno orijentirani, otežan je postupak dokazivanja usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU i plasman proizvoda na tržište EU.

Zbog nepostojanja tehničkih propisa BiH usaglašenih sa propisima EU, nisu stvorene sve pretpostavke za izgradnju institucija infrastrukture kvaliteta. Usvajanjem usaglašenih propisa o sigurnosti proizvoda povećala bi se potražnja za provjerom njihove ispunjenosti i potakao bi se razvoj akreditovanih tijela za ocjenu usklađenosti proizvoda u BiH. Na taj način tržište BiH bi se zaštitilo od nesigurnih proizvoda, a domaćim proizvođačima bi se olakšao izvoz, odnosno zaštitili bi se od konkurencije koju im prave jeftini, nekvalitetni i nesigurni proizvodi iz uvoza. Veći izvoz i veća proizvodnja u BiH značila bi više zaposlenih i veće ekonomsko blagostanje u BiH, ističu iz Ureda za reviziju.

Izvještaj revizije sadrži preporuku upućenu Vijeću ministara BiH. Ova preporuka bi trebala potaći efikasnost usklađivanja pravnih propisa sa propisima EU što će doprinijeti većoj sigurnosti i kvaliteti proizvoda za domaće potrošače i boljim uslovima za izvoznike.